Voorwaarden

Op al onze transacties zijn onze voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 59855800. Deze kunt u hieronder downloaden of desgevraagd worden de voorwaarden u kosteloos toegezonden.

Download voorwaarden

Heeft u vragen?

Mirjam Vermeulen - Project Manager

Neem contact op
Visual